Agenda

Filtrer les résultats

Entrez une période
Catégorie
5 résultats Voir en premier : les plus pertinents | les plus récents
  • 09:00 / 03.04.2019 - 17:00 Ausstellung
  Schrift und Bild im Dialog

  Die vielfältigen Verhältnisse zwischen Bildkünste und Dichtkunst sind in der europäischen Literatur- und Kunstgeschichte lange Zeit als Wettstreit der Künste beschrieben worden. Die Avantgarde-Bewegungen um 1900 hatten nicht nur eine Emanzipation dieser Verhältnisse zur Folge, sondern führten auch

  • 19:30 Vernissage
  Vernissage de l'exposition TEXTE & IMAGE DIALOGUES

  Monsieur Xavier BettelMinistre de la Culture Monsieur Guy ArendtSecrétaire d’État à la culture Monsieur Claude D. ConterDirecteur du Centre national de littérature ont le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition qui aura lieu le mardi 26 juin 2018 à

  • 11:00
  Remise du Prix Servais 2018

  La présidente et les membres du Conseil d’administration de la Fondation Servais pour la littérature luxembourgoise ont l’honneur de vous inviter à la séance solennelle de remise de son Prix Servais 2018 à M. Nico Helminger.

  • 19:30 Lecture/Lesung
  »Eng Grimmel poteren«

  De Lex Roth feiert seng 85 Joer. Dovu 50 Joer ‘mat eiser Sprooch ënnerwee’. Ganz am Ufank steet an de 60er Joeren eng Zort ‘Big Bang’ op den hënneschte Säite vum 1.Band vum Professer Hein sengem ‘Brunnen’, d’Schoulbuch fir Däitsch: an