»TelMo« (vun 12 Joer un) vum Roland Meyer (Op der Lay)

»TelMo« (vun 12 Joer un) vum Roland Meyer (Op der Lay)

Den Telmo ass no villem Hin an Hier an engem „Foyer fir Kanner mat Verhalensopfällegkeete“ gelant, well en eppes Schlëmmes gestiicht huet. Do begéint hien dem Pit, deen am Foyer schafft, a vläicht deen éischten ass, deen den Telmo eescht hëlt. An hie begéint dem Selina, dat mat sengen Elteren aus dem Maroc fortgaangen ass, fir hei zu Lëtzebuerg besser kënnen ze liewen. Den Telmo, dee portugisesch Elteren huet, awer kee Portugisesch schwätzt, deem de Papp an een Doheem feelen, léisst hei am Foyer nach eng Kéier seng Kandheet Revue passéieren. An do wonnert ee sech, wat esou ee Kand vun 12 Joer schonn alles erlieft huet.

D’Buch kritt Dir beim Verlag (opderlay.com) a bei de Librairen https://letzshop.lu

Dernière mise à jour