»Kannertheaterromaner« (vun 8 Joer un) vum Roland Meyer (Op der Lay)

»Kannertheaterromaner« (vun 8 Joer un) vum Roland Meyer (Op der Lay)

»Eng Foto vum (Klëppel)krich«, »Dem Kinnik säi Gaart« an »Iwwert der Leeder« sinn dräi Titele vu Kannertheaterromaner vum Roland Meyer, déi beim Verlag Op dre Lay erauskoumen. De Roland Meyer gëtt en Abléck an déi dräi Romaner, déi sech u Jonker vun 8 Joer u riichten, D’Bicher kritt Dir beim Verlag (opderlay.com) a bei de Librairen https://letzshop.lu

Dernière mise à jour