Literareschen Owend am Institut national des langues (INL)

An der Suite vum Europäeschen Dag vun de Sproochen invitéiert den INL a Kooperatioun mam CNL op e méisproochege Literaturowend.

D’Schrëftsteller:inne Carla Lucarelli, Margret Steckel, Claude Schmit a Jemp Schuster liesen aus hire Romaner an Erzielungen an ënnerhale sech mam Jeff Baden iwwer hiert Schreiwen.

Dernière mise à jour