Liesung

Lëtzeboia Paranoia

De Guy Rewenig an de Pit Schlechter liesen aus hiren neie Bicher
Guy Rewenig - Pit Schlechter
Guy Rewenig - Pit Schlechter
© Éd. Guy Binsfeld ©Tun Schlechter

Et geet vill ëm d’Lëtzebuerger Sprooch am Wierk De Fléiepëlz – E Lëtzebuerger Orbis Pictus vum Pit Schlechter (Kremart Edition 2022) an am Roman Schnatt vum Guy Rewenig (Éditions Guy Binsfeld 2022): Déi zwee Auteurë liese virun allem Passagen, déi dës Gemeinsamkeet eraussträichen – och wann déi zwee Bicher formal an inhaltlech ganz verschiddenaarteg sinn.

Tëscht hire kuerze Liesungen diskutéieren d’Auteurë mateneen, e.a. iwwert déi ongesond Vermëschung vu Lëtzebuerger Sprooch a Patriotismus, iwwert den allgemenge Verloscht vun der Ironiefähegkeet an iwwert Identitéitspolitik (Stéchwierder: “cancel culture” a “wokeness”). Et däerf een elo scho gespaant sinn, wat déi zwee “al wäiss Schreiwerte” Rewenig a Schlechter zu den aktuelle gesellschaftlechen Debatten bäizedroen hunn. Vläicht hu si et jo fauschtdéck hannert den Oueren a gräifen och am CNL zu hirer léifster Waff: der Satir.  

Dernière mise à jour