Nom Waasser

Vun de schwéieren Iwwerschwemmungen an der Nuecht vum 14. op de 15. Juli 2021 war och de Centre national de littérature zu Miersch betraff. Um ënneschte Niveau vum Gebai stong d’Waasser op 1.50 Meter.

Mat Hëllef vun den Archives nationales, der Bibliothèque nationale, dem Ministère de la Culture, der Arméi an enger Rei vu Bénévolen, déi spontan komm sinn, fir eis ze hëllefen, konnt direkt reagéiert ginn. An dëser Konferenz informéiert de CNL iwwert dat war war, wat ass, a wat nach op eis duerkënnt.

Last update