Sproochgesellschaften zu Lëtzebuerg (1845-1940)

Déi lëtzebuergesch Sproochgeschichtsschreiwung kann een zum engen iwwert déi individuell Fuerscher erzielen, déi iwwert d’Jore wichteg Bäiträg fir d’Fuerschung geliwwert hunn an zu aneren iwwert déi Associatiounen an deenen si sech mat Gläichgesënnten ausgetosch hunn an zesumme fir d’Valoriséierung vun der Sprooch geschafft hunn. An där éischter Online-Ausstellung vum CNL gi fënnef Gesellschaften a Veräiner virgestallt, déi sech all op hir eege Manéier mat der Sprooch ausernaner gesat hunn.

Aktualiséiert